امام مهدی عج

طول عمر حضرت مهدی عج:
در تاریخ طبری (1/365) آمده که: خضر و الیاس زنده هستند و در زمین سیر می کنند. خضر از اهل فارس و الیاس از بنی اسرائیل است که این دو یکدیگر را هر سال در موسم حج ملاقات می کنند.
📙عین الیقین: ج 2. باب 16. صفحات 161 تا 169


امام صادق (ع):
و اما راجع به بنده صالح – یعنی خضر ع – پس به درستی که خداوند تبارک و تعالی عمر او را طولانی نمود نه برای نبوتی که برای او تقدیر کرده باشد، و نه برای این که کتابی بر او نازل کند و نه برای شریعت و دینی جدید و نه برای امامتی که اقتدای به آن لازم باشد و نه برای طاعتی که آن را واجب کرده باشد، بلکه خداوند چون در علم خد عمر قائم را در دوران غیبت او به مقداری که اراده داشته تقدیر کرد و می دانست که بندگانش این عمر طولانی را انکار می کنند، عمر بنده صالح خضر را بدون هیچ سببی ایجاب نمود تا علت استدلال به طول عمر قائم ع باشد و بدین وسیله دلیل دشمنان و معاندین را قطع نموده تا مردم بر خداوند حجت نداشته باشند.
📙عین الیقین: ج 2. ص 161


شیخ صدوق از امام صادق (ع) از رسول خدا (ص) روایت می کند:
آدم (ع) 730 سال زندگی کرد،
و نوح (ع) 2450 سال،
و ابراهیم (ع) 175 سال،
و اسماعیل (ع) 120 سال،
و اسحاق بن ابراهیم (ع) 180 سال،
و یعقوب بن اسحاق (ع) 140 سال،
و یوسف بن یعقوب (ع) 120 سال،
و موسی بن عمران (ع) 126 سال،
و هارون (ع) 133 سال،
و داود 100 سال،
و سلیمان بن داوود 712 سال زندگانی کرد.
📙عین الیقین: ج 2. ص 166


امام مهدی ع فرمودند:
به خدا پناه می برم از کوری بعد از روشنایی و روشن بینی؛ و از گمراهی بعد از هدایت؛ و از چیزهایی که موجب نابودی اعمال می شود؛ و به او پناه می برم از آزمایش های هلاک کننده؛ زیرا خداوند متعال می فرماید: آیا مردم تصور می کنند همین که گفتند ایمان آوردیم رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟


امام مهدی (ع):
غیبت دوم به وقوع پیوست، پس ظهوری نخواهد بود مگر بعد از اذن خدا و آن بعد از مدت طولانی و قساوت دلها و پر شدن زمین از ظلم و ستم خواهد بود.
کمال الدین و تمام النعمه ص 516


Advertisements

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: